Evkan Gıda İnşaat ve San. Tic. A.Ş.

 
Untitled Document

Türk –Gambiya İş Konseyi

Kuruluş Yılı 2012

TÜRK TARAFI BAŞKANI: T. EMİR KANPULAT
FİRMA VE ÜNVANI: Evkan Gıda/ İcra Kurulu Üyesi

Son yıllarda makroekonomik istikrara yönelik önemli reformlar gerçekleştiren ve son beş yılda ortalama %6 oranında ekonomik büyüme sergileyen Gambiya’da tarım, ihracata yönelik sebze ve meyve başta olmak üzere gıda işleme ve zengin kaynaklarıyla balıkçılık katma değer sağlanabilecek niş üretim alanlarıdır. İhraç Ürünleri İşleme Bölgesi kurulması ile Gambiya, bölgedeki büyük pazarlara ihracatta stratejik bir konuma sahip olmuştur. Söz konusu bölge, özellikle farmasötik ürünler, kozmetik, ambalaj malzemeleri, seramik karo, sıhhi donanım, mineral su ve deri ayakkabı gibi hafif sanayi alanlarında ihracata yönelik yatırım imkanı sunmaktadır. Etkili bir liman sistemi ve havayolu ağına sahip ülke, tüm Batı Afrika için mal ve hizmetlerin ithalat, yeniden ihracat ve dağıtımında tercih edilen bir konumdadır.
Gambiya’nın Ankara’da Büyükelçiliği’nin açılması Türkiye’nin de Banjul Büyükelçiliğinin faaliyete geçmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde artması beklenen ikili ilişkilerin ticari ve ekonomik boyutta geliştirilmesine katkıda bulunmak, mevcut işbirliği potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik bir platform oluşturmak amacıyla Türk-Gambiya İş Konseyi Haziran 2011’de kurulmuştur.
İş Konseyi olarak Gambiya’daki karşı kanadın tesis edilerek İş Konseyi Kuruluş Anlaşmasını müteakip karşılıklı heyet ziyaretleri düzenlenmesi ve ülkedeki iş olanaklarına ilişkin bilgi merkezi olunması hedeflenmektedir.

 

Anasayfa